Cơ Khí Ngũ Kim Nguyên Phát

Picture1

Trang chủ

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới

cat-banner-1

Sản phẩm nổi bật

20220616_102230

20220616_102230

Liên hệ
Bạc wai giữa

Bạc wai giữa

Liên hệ
Ốc cán dao CNC

Ốc cán dao CNC

Liên hệ
Ốc bi

Ốc bi

Liên hệ
Ốc bi inox 304

Ốc bi inox 304

Liên hệ
Ốc 2 đầu ren

Ốc 2 đầu ren

Liên hệ
Ốc chữ T

Ốc chữ T

Liên hệ
Ốc giật khuôn

Ốc giật khuôn

Liên hệ
Mũi khoan côn

Mũi khoan côn

Liên hệ
Ty bơm keo

Ty bơm keo

Liên hệ
Ty định vị

Ty định vị

Liên hệ
Ty đẩy SKD-61

Ty đẩy SKD-61

Liên hệ
Ty đẩy 65MN

Ty đẩy 65MN

Liên hệ
Ty hồi

Ty hồi

Liên hệ
Ty dập lỗ

Ty dập lỗ

Liên hệ
Mũi khoan tâm

Mũi khoan tâm

Liên hệ
Mũi khoan tầng

Mũi khoan tầng

Liên hệ
Dao vát cạnh

Dao vát cạnh

Liên hệ
Dao phay phá YH

Dao phay phá YH

Liên hệ
Dao phay bậc YH

Dao phay bậc YH

Liên hệ
Dao phay lõm YH

Dao phay lõm YH

Liên hệ
Dao phay ngón YG

Dao phay ngón YG

Liên hệ
Mũi khoan SUS

Mũi khoan SUS

Liên hệ
Mũi khoan nachi

Mũi khoan nachi

Liên hệ
Mũi khoan NHK

Mũi khoan NHK

Liên hệ
Mũi khoan IRWIN

Mũi khoan IRWIN

Liên hệ
Đá mài 3S DL

Đá mài 3S DL

Liên hệ
Đá dầu BORIDE

Đá dầu BORIDE

Liên hệ
Đá dầu CHENRRY

Đá dầu CHENRRY

Liên hệ
Cùi thơm

Cùi thơm

Liên hệ
Máy mài hơi

Máy mài hơi

Liên hệ
Máy rung GTU-70

Máy rung GTU-70

Liên hệ